Šta je to BRCATrue™

BRCATrue™ predstavlja test sekvenciranja naredne generacije koji detektuje mutacije u genima BRCA1 i BRCA2. Prisutnost mutacije bilo u BRCA1 ili BRCA2 genu znatno povećava Vaš rizik za rak dojke, jajnika i za druge tipove raka.

Rano otkrivanje rizika za rak dojke

Većina ljudi obolelih od raka dojke nemaju takav zabeležen slučaj u porodičnoj istoriji bolesti. Međutim, ukoliko je neko u Vašoj porodici imao rak dojke, jajnika, ili oboje, nasledni faktor bi mogao da igra ulogu u razvoju raka.

Većina nasleđenih slučajeva raka dojke dovodi se u vezu sa mutacijama u dva gena: BRCA1 (BReast CAncer gene 1) ili BRCA2 (BReast CAncer gene 2).

Žene koje naslede mutaciju ili abnormalnu promenu u bilo kom od ova dva gena u toku celog života imaju mnogo veći rizik za razvijanje raka dojke ili jajnika.

Genetsko testiranje BRCA1 i BRCA2 nije deo standardne patološke procedure. Za utvrđivanje, da li ste nasledili abnormalnost gena koristi se uzorak krvi, ne tkiva. Ukoliko je Vaš lekar zabrinut da možda Vi i Vaši neposredni srodnici imate nasleđenu abnormalnost gena, on Vam može preporučiti ili Vas posavetovati da se testiraju i ostali članovi porodice.

Bitno je da znate da većina ljudi obolelih od raka dojke nema takav slučaj u porodici. Međutim, kada je u porodičnoj medicinskoj istoriji prisutan rak dojke i/ili jajnika, to može biti razlog verovatnog postojanja nasleđenog gena kod osobe što se dovodi u vezu sa povećanim rizikom za rak.

Šta je BRCA Test?

Brca Test, pakovanje

BRCATrue™ predstavlja test sekvenciranja naredne generacije koji detektuje mutacije u genima BRCA1 i BRCA2. Prisutnost mutacije bilo u BRCA1 ili BRCA2 genu znatno povećava Vaš rizik za rak dojke, jajnika i za druge tipove raka. Pored toga, mutacije u genima BRCA1 i BRCA2 mogu dovesti do stanja poznatih kao nasleđeni sindrom raka dojke i jajnika, takođe poznat kao HBOC.

Rano detektovanje raka dojke

Od 5% do 10% slučajeva raka dojke je nasledne prirode, saglasne su statistike kada su ceo svet, pa i Srbija, u pitanju, a nastaje prisustvom abnormalnih gena koji se prenose sa roditelja na dete.

Ukoliko žena od svojih roditelja nasledi mutaciju BRCA1 ili BRCA2 gena, ona nosi povećan rizik za razvoj raka dojke ili jajnika.

Muškarci sa ovim mutacijama imaju takođe povečan rizik za rak dojke, naročito ukoliko je pogođen gen BRCA2. Tada takođe postoji rizik i za rak prostate.

Testiranje BRCA1 i BRCA2 gena omogućava testiranje mutacija u oba ova gena, ukoliko u porodici ima obolelih članova.

U slučaju pozitivnog rezultata BRCA Test pacijentu omogućava da donese odluku o potrebi češćih dijagnostičkih kontrola ili odgovarajućih procedura lečenja, kako kod osobe kod koje se detektuju mutacije gena, tako i kod njenih članova porodice.