Rano otkrivanje rizika od raka dojke

BRCATrue™ predstavlja test sekvenciranja naredne generacije koji detektuje mutacije u genima BRCA1 i BRCA2. Prisutnost mutacije bilo u BRCA1 ili BRCA2 genu znatno povećava Vaš rizik za rak dojke, jajnika i za druge tipove raka.

Saznajte više
1 od 8 žena

1 od 8 žena

Oboli od raka dojke u nekom trenutku svog života.

1 od 71 žene

1 od 71 žene

Oboli od raka jajnika u nekom trenutku svog života.

80% porodica

80% porodica

Sa nekoliko slučajeva raka dojke i jajnika dovode se u vezu sa BRCA1/2 mutacijama.

Šta je to BRCATrue™

BRCATrue™ predstavlja test sekvenciranja naredne generacije koji detektuje mutacije u genima BRCA1 i BRCA2. Prisutnost mutacije bilo u BRCA1 ili BRCA2 genu znatno povećava Vaš rizik za rak dojke, jajnika i za druge tipove raka.

Saznajte više

Koje su prednosti testiranja?

Nema potrebe za vađenjem krvi - uzima se uzorak pljuvačke, test se lako tumači i klinički je potvrđen, uz vreme čekanja od samo 2 nedelje i naprednu klasifikaciju

Saznajte više

Zašto BRCATrue™

Intenzivnije praćenje raka dojke i jajnika, utvrđivanje ciljnih preventivnih mera i strategija za smanjenje rizika, kao i utvrđivanje mogućnosti pojave rizika za rak dojke i jajnika kod članova porodice.

Saznajte više