Prednosti testiranja

Lako se tumači i klinički je potvrđen. Vreme čekanja samo 2 nedelje. Napredna klasifikacija.

Prednosti BRCATrue™ testa

BRCATrue™ specifikacija testa

Pathway Genomics koristi tehnologiju sekvenciranja naredne generacije (NGS) u cilju detektovanja mutacija u genima BRCA1 i BRCA2. Mutacije je potvrdila  Sanger chemistry tehnologija sekvenciranja. Velike delecije i duplikacije u genima BRCA1 i BRCA2 detektovane su korišćenjem senzitivne qPCR opreme, a potvrdio ih je aCGH.

Pathway Genomics vrši klasifikaciju korišćenjem sistema od 5 varijanti. Verovatno benigne i benigne varijante nisu bile zabeležene.

Takođe, postoji i opširnija opcija testa koja se naziva BreastTrue™ High Risk Panel.

BreastTrue™ High Risk Panel predstavlja test sekvenciranja naredne generacije koji uključuje analizu delecija/duplikacija u cilju detektovanja mutacija u 7 visokorizičnih gena za razvijanje raka dojke, uključujući BRCA1, BRCA 2 i PALB2.

Ukoliko rezultat BRCA testa bude pozitivan, pacijent će biti upućen na adekvatno praćenje, dijagostiku ili terapiju, kao i na savetovanje za članove porodice.

Kada se utvrdi postojanje mutacije gena kod neke osobe, to znači da su i članovi porodice potencijalni nosioci mutacija. Dakle, pozitivan rezultat testa ima impikacije i na članove porodice, čak i na buduće generacije.

To znači da osobe kod kojih je dokazana mutacija ovih gena mogu taj mutiran gen preneti na svoje potomstvo.

Sinovi i ćerke nosioca mutacija imaju verovatnoću 50% da će je nasledili od roditelja.

Isto tako, kada se kod osobe dokaže da je nosilac mutacije gena, to znači verovatnoću od 50% da su i njegove braće i sestre nosioci mutacije. Pozitivan rezltat testa ima implikacije na sve članove porodice, čak i na buduće generacije.

BRCATrue™ kriterijumi za visok rizik kod pacijenata

Test je namenjen najpre osobama u čijoj je medicinskoj istoriji zabeleženo rano nastupanje raka dojke i jajnika ili u čijoj je porodičnoj istoriji zabeležen rak dojke i/ili jajnika. Osobe sa sledećim podacima iz medicinske ili porodične istorije trebalo bi da razmotre ispitivanje mutacija u genu BRCA1/2: